Interactie, het delen van informatie, is wat klanten vragen. AZIZA kan u daarbij helpen.

AZIZA verbindt partijen met elkaar om tot het gewenste resultaat te komen. Als intermediair kent AZIZA de markt en legt de contacten. Als interimmanager geeft AZIZA leiding aan het proces. AZIZA beschikt over meer dan 25 jaar ervaring op het snijvlak tussen business en ICT, om de ICT te laten aansluiten op wat de business nodig heeft.

Organisaties zijn voortdurend aan het veranderen. Dat moet ook wel, want de omgeving verandert ook. Denk hierbij aan nieuwe wetten, nieuwe markten, een crisis, een fusie, een reorganisatie. In een organisatie betekent dit onder andere: een nieuw systeem invoeren; integratie van systemen; een contract met leveranciers; een nieuwe werkproces.

AZIZA spreekt de taal van de business, maar heeft ook kennis van de verschillende aspecten van de ICT en is in staat om op alle niveaus in organisaties de juiste mensen te betrekken en zaken in beweging te krijgen. AZIZA heeft dit bewezen zowel bij grote ondernemingen als bij de overheid.

Er is kennis nodig van informatiemanagement, informatiesystemen, informatietechnologie, informatiebeveiliging en infrastructuren. AZIZA zal deze kennis inzetten om een optimaal resultaat bereiken voor haar klanten. Door als een regisseur te sturen naar het gewenste eindresultaat, door het streven naar een win-win situatie bij het realiseren van de doelstelling.

Als u vragen hebt of wilt bespreken wat AZIZA voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.