AZIZA heeft opdrachten uitgevoerd bij onderstaande organisaties

ABN-AMRO
Audax
Billiton Metals International
BP/Nerefco
BSO/Origin
Cadans
CWI
Fourtune Education & Training
Gemeente Zaanstad
Gemeentelijk Rekencentrum Rotterdam (GRC)
Hogeschool Arnhem en Omstreken/HIO
Hogeschool West-Brabant/HIO
Hoogovens Buizen
ICT Partners
Imtech (Datelnet Professionals)
Interpolis
Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken)
KPN (PTT Telecom/International Telecommuniations)
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Veiligheid en Justitie
NOVI
NUON
Postbank
Prorail
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Shell (KSEPL)
Shell Nederland Informatieverwerking (SNI)
UWV
Van Melle International
Wigo4it
WoltersKluwer