In 2003 heeft Jan Woudstra AZIZA opgericht en is sindsdien zelfstandig consultant en interimmanager.

Hij volgde het VWO in Voorburg. Vervolgens is hij Onderwijskunde gaan studeren aan de TH Twente en de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij besloot in 1986 over te stappen naar de ICT sector. Eerst bij het Gemeentelijk Rekencentrum in Rotterdam. Daarna is hij in dienst getreden van BSO/Origin en heeft zowel in de vestigingen van Den Haag, Rotterdam en Breda gewerkt. Hij was ICT manager bij Audax en organisatieadviseur bij Fourtune Consultants. In 2000 heeft hij zijn MBA behaald.

Jan Woudstra houd er van om pragmatisch te werk te gaan, maar wil het ook goed geregeld hebben. Er moeten heldere afspraken gemaakt worden over wat er (wederzijds) verwacht wordt. Voor hem geldt: afspraak is afspraak. Hij streeft naar een hoog niveau van dienstverlening, zowel van de business als van de ICT.

De rol die Jan Woudstra in dit proces vaak vervult is die van programma- of projectmanager. Maar ook als delivery-, contract-, service-, of verandermanager kan hij ingezet worden. Als consultant kent hij de markt en kan hij de klant begeleiden, bijvoorbeeld bij een outsourcing. Hij heeft ervaring in het inrichten van een regieorganisatie en het opzetten van een governance structuur.